דף הבית >> פתרונות נעילה ואבטחה לארונות

אבזרים נלווים ל-RAMOS Ultra

 

מבחר אביזרים למערכת בקרת הגישה RAMOSU Ultra.

אביזרים אלו עוצבו בצורה קלה,נוחה ופשוטה, חיבור ל" RDU", מכילים מספר מנעולים, תקשורת תפסים, קוראים, לוח מקשים וגישה.

 

 

 

acceso1 acceso2 acceso3

קורא כרטיסים

קורא כרטיסים עבור מערכת הגישה

RAMOS Ultra.

לוח מקשים עם קורא כרטיסים

לוח מקשים המובנה בו קורא כרטיסים

(פורמט EM) למערכת הגישה RAMOS Ultra.

קורא כרטיסי USB

כרטיס USB הקורא את שולחן עבודה

מיועד לתוכנה לניהול שרת Pro CONTEG.

acceso4 acceso5 acceso6

רכזת לתפסים אלקטרוניים

רכזת לחיבור שני תפסים ביחידת

RDU בקרת גישה יחידה.

תפס אלקטרוני

בריח אלקטרוני לדלת להפעלה על ידי

מערכת הגישה RAMOS Ultra.

תפס אלקטרוני עם קורא

כרטיסים לדלתות אלקטורניות

תפס מובנה עם קורא כרטיסים

למערכת הגישה RAMOS Ultra.

acceso7 acceso8 acceso9

מנעול אלקטרומגנטים- קטן

מנעול אלקטרומגנטי לדלת

(גודל- קטן),

למערכת הגישה RAMOS Ultra.

מנעול אלקטרומגנטים - גדול

מנעול אלקטרומגנטי לדלת

(גדול ועמיד למים),

למערכת הגישה RAMOS Ultra.

גישה למדיה

זיהוי כרטיסים ותגיות למערכת

הגישה RAMOS Ultra.